Saša Radonjić
pisac i muzičar

KNJIGE

Lica naličja, (pesme 1987)

Rogonja ili tragični pjesnik minotaur, (poema 1988)

Crtež koji kaplje, (almanah nove vojvođanske poezije 1988)

Katalog čitača vremena, (pesme 1989)

Tetoviranje anđela, (pesme 1992)

Priručnik za pauna, (roman 1993)

Traktat o šeširima, (roman 1995)

Rečnik srpske putopisne proze, (1995)

Tri ukradena romana, (roman 1999, PDF u E-KNjIGAMA)

Severno od romana, (priče 2002)

Klub ljubitelja Smene 8, (roman 2009)

Pesme čudnih lica, (pesme 2011)

Švedski sto, (note i fusnote 2014, PDF u E-KNjIGAMA)

Autobiografske i [druge] nestvarne priče (2015)

Večernji doručak (2017)

Roman Rubikova kocka (2019)

Antologija Sazvežđa Lem (2019)

Provihorilo (2020)